Comunitat H5P.cat

Comunitat de pràctica per crear, compartir i reutilitzar contingut HTML5 interactiu relacionat amb l’ensenyament del català com a llengua addicional.

OBJECTIUS :

  • fomentar el coneixement i l’ús del marc col·laboratiu h5p,
  • crear i compartir activitats interactives per a l’ensenyament del català llengua addicional,
  • promoure la traducció al català del codi lliure del programari.

En definitiva, apoderar el professorat de llengua i cultura catalana a l’exterior per tal que pugui crear, compartir i reutilitzar continguts interactius.

HACCINCPEJAR VOL DIR CREAR I COMPARTIR RECURSOS INTERACTIUS :

Els socis de SERCLE i el professorat de la Xarxa Llull d’universitats poden sol·licitar l’accés al projecte h5p.cat/xarxa i tenir accés a les prop de 500 activitats per a l’ensenyament de la llengua i cultura catalanes que ja han creat 80 professores i professors des d’octubre de 2020.

Inscriviu-vos-hi!

h5p.cat/xarxa és l’espai col·laboratiu per explorar, crear i compartir activitats amb altres docents de català llengua addicional d’arreu dels Països Catalans i del món. També permet donar-hi accés a l’alumnat en cas que el centre o universitat del professorat no disposi d’un dels sistemes de gestió d’aprenentatge que ja permet integrar-los (Moodle, Canvas, Blackboard, etc.).

DIDACTECA.CAT és una iniciativa conjunta de SERCLE i el projecte LletrA de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la col·laboració de desenes de docents que volen compartir el seu coneixement en obert i posar-lo a disposició de tothom. També inclou activitats interactives h5p.

PROJECTES DE RECERCA :

h5p.cat/blablacorpus Exemple d’integració d’h5p en el camp de la recerca, en aquest cas amb activitats en el marc del projecte BLABLACORPUS, NAFICAT – UPF TÉLUQ UdeM.

TALLERS I FORMACIÓ H5P :

Qualsevol persona pot tenir accés a l’espai h5p de l’Aula Mestra (Moodle).
Si voleu sol·licitar una formació a mida per al vostre centre o universitat, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

h5p.cat/casals Espai de WordPress per al professorat de les comunitats catalanes de l’exterior: un espai segur per explorar i crear les primeres activitats h5p. Si el vostre centre o associació de professorat hi està interessat, podem oferir-vos una presentació i/o taller pràctic per adquirir els fonaments bàsics a partir dels quals començar a haccincpejar.

h5p.cat/aulamestra Curs de Moodle a l’Aula Mestra de Parla.cat amb exemples d’activitats, seguiment de la compleció d’activitats, carnet de notes i altres prestacions que ofereix aquest espai de Moodle.

Qui hi ha darrera la iniciativa h5p.cat?

H5P.cat és una iniciativa de la secció d’estudis catalans del Département de littératures et de langues du monde de la Université de Montréal i no pretén, en cap cas, suplantar l’oficial i exhaustiva h5p.org (web informativa i exploratòria oficial) ni la seva versió comercial h5p.com. L’espai h5p.cat/xarxa és possible gràcies al suport de SERCLE.

Comunitat de pràctica

grup de persones que comparteixen un interès, un conjunt de problemes, o una passió sobre un tema, i qui profunditza en el seu coneixement i experiència en l’àrea a través d’una interacció que enforteix les seves relacions

Wenger, Etienne; McDermott, Richard; Snyder, William (2002)

Què és, h5p?

H5P és un marc de treball col·laboratiu de contingut lliure i de codi obert basat en Javascript. H5P és una abreviatura de paquet HTML5. Gràcies a aquesta eina, es pot crear, compartir i reutilitzar fàcilment continguts interactius en HTML.

www.h5p.org

El programari H5P es troba sota licència MIT. La llicència MIT (o llicència X11) és una llicència lliure de programari original del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Específicament, és compatible amb la GNU General Public license permissiva, entenent que permet la reutilització en programari propietari amb la condició que la llicència sigui distribuïda amb el programa.

Podeu crear contingut interactiu afegint el complement H5P al vostre lloc de WordPress, Moodle o Drupal o integrar-lo mitjançant LTI ((Interoperabilitat entre eines d’aprenentatge) amb Canvas, Brightspace, Blackboard i molts altres SGA que admeten aquesta integració.

Creeu, editeu i visualitzeu fitxers H5P directament a l’ordinador

Lumi és una aplicació d’escriptori que permet crear i editar contingut h5p directament a partir del vostre ordinador i sense haver de menester un sistema de gestió d’aprenentatge per fer-ho possible. Aquesta eina també és de codi obert i gratuïta. Té l’avantatge de ser més ràpida i d’estar sempre disponible, encara que no disposem de connexió internet. https://next.lumi.education/ca/