Marcar paraules – Mark The Words

L’activitat “marcar paraules” us permet crear expressions de text mitjançant un conjunt definit de paraules correctes. L’estudiant clica damunt les paraules segons la descripció de la tasca i obté una puntuació. Els estudiants han d’identificar l’expressió o paraula correctes. Per configurar aquesta activitat, només cal emmarcar les paraules entre *asteriscs*. Aquest exercici es pot integrar a les activitats següents: Curs de presentació, vídeo interactiu i joc de preguntes. Per a més informació, consulteu aquesta guia.