Omplir els buits – fill in the blanks

Amb aquesta activitat de text foradat, els estudiants omplen les paraules que falten en un text. A diferència de la complexa codificació d’algunes activitats de tipus “cloze”, l’activitat per omplir els buits d’un text és extremadament senzilla de configurar amb H5P: només cal introduir el text i emmarcar la paraula o grup de paraules entre *asteriscs* : automàticament esdevindran els elements que caldrà escriure en els buits. Es pot afegir més d’una bona resposta per buit. Per a més informació, consulteu aquesta guia (en anglès).