Targetes de diàleg – dialog cards

Les targetes de diàleg es poden utilitzar com a exercici per ajudar els estudiants a memoritzar vocabulari. A la part frontal de la targeta, hi ha una idea per a una paraula o una frase. Al girar la targeta, l’aprenent revela una paraula o una expressió que s’hi correspon. Per a més informació, consulteu aquesta guia en anglès.