Text per arrossegar – drag text

Aquesta activitat permet crear expressions de text amb paraules o fragments del text que falten. L’alumne arrossega una paraula o fragment de tet al lloc adequat per formar una expressió completa. L’activitat és extremadament senzilla de configurar: només cal introduir el text i emmarcar la paraula o grup de paraules entre *asteriscs*: automàticament esdevindran els elements per arrossegar i deixar anar. Per a més informació, consulteu aquesta guia (en anglès).