Edició de vídeo

En aquesta pàgina compartirem alguns recursos per a l’edició de vídeo.

El programari per a l’edició de subtítols recomanat és SE Subtitles

Si no us el voleu descarregar, també podeu fer servir la versió en línia: https://nikse.dk/subtitleedit/online

Per a descarregar-vos vídeos, Replay Media Catcher funciona molt bé.

Un editor gratuït : https://www.openshot.org/