i apostrofam!

Abans de tot, recordau que tenim articles indefinits i definits, tots dos varien en gènere (masculí i femení) i nombre (singular i plural). En els definits, però, trobem més variació. Primer de tot, perquè podem fer servir per als noms comuns l’article literari (el, la, els, les) o l’article salat Saber més…

Conjugam…

Recorda com conjugam els verbs regulars de la primera conjugació (-ar): Practiquem-ho una mica! Però vigila amb els verbs irregulars i d’altres conjugacions… Efectivament, han sortit també verbs de la 2a conjugació (-er/-re) i de la 3a (-ir):