Conjugam…

Recorda com conjugam els verbs regulars de la primera conjugació (-ar): Practiquem-ho una mica! Però vigila amb els verbs irregulars i d’altres conjugacions… Efectivament, han sortit també verbs de la 2a conjugació (-er/-re) i de la 3a (-ir):